ข้อมูลส่วนตัว

pleng.utako

Author:pleng.utako
ครั้งหนึ่งท่านเคยบอกว่าข้าเย็นชาเหมือนจันทรายามอรุณ
ข้าคร่ำครวญปวดร้าวทรมาณจนวิญญาณออกจากร่างควะคว้างกลางเวหา

Trackbacks ล่าสุด

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ในสมัยไทโชถึงโชวะ(ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2): สภาพสังคม


Kurofuneya.jpg
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยไทโชถึงสมัยโชวะก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

สมัยไทโช อาจจะไม่เป็นที่คุ้นหูเท่าไรนักถ้าหากเทียบกับสมัยเมจิซึ่งเป็นยุคที่ญี่ปุ่นได้ทำการเปิดประเทศหลังจากที่ปิดประเทศในสมัยเอโดะมาเป็นเวลากว่า 200 ปี เมื่อเข้าสู่สมัยเมจิ ญี่ปุ่นก็ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและทันสมัยเทียบเท่าตะวันตก (สมัยเมจิตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของไทย)
ชื่อยุคสมัยของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะตั้งตามพระนามของจักรพรรดิ ดังนั้นช่วงรัชสมัยที่จักรพรรดิเมจิขึ้นครองราชย์ จึงได้เรียกว่า สมัยเมจิ ส่วนสมัยไทโช นั้นเป็นรัชสมัยของจักรพรรดิไทโชที่เป็นพระโอรสของจักรพรรดิเมจิ ช่วงยุคสมัยไทโซถึงสมัยโชวะนี้ เป็นสมัยที่ญี่ปุ่นวุ่นวายทั้งจากภายในและนอกประเทศ จากภายในคือปัญหาสังคมและเศรษฐกิจอันเกิดจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว บวกกับการแบกรับภาระทางด้านการคลังในเรื่องการทุ่มงบประมาณทางด้านทหาร หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประชาธิปไตยในประเทศญี่ปุ่นเริ่มเบ่งบานภายใต้กระแสลัทธิชาตินิยม เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจได้

ต่อมาเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำลงในปี 1920 สินค้าญี่ปุ่นถูกกีดกันจากตลาดโลกเนื่องจากทุกประเทศใช้นโยบายกีดกันสินค้าต่างชาติ เปิดทางให้กับรัฐบาลทหารและกลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรงเข้ามาบริหารประเทศ

เหตุการณ์สำคัญในสมัยไทโช-สมัยโชวะ(ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2)

•ค.ศ.1914 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
•ค.ศ.1923 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แถบคันโต ผู้คนล้มตายและหายสาบสูญรวมทั้งสิ้น 140,000 คน
•ค.ศ. 1925 ออกกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อปราบคอมมิวนิสต์และพวกที่ต้องการล้มรัฐบาล ก่อนประกาศพระราชบัญญัติหาเสียงเลือกตั้ง
•ค.ศ. 1931 เหตุการณ์แมนจูเรีย
•ค.ศ. 1937 สงครามจีน-ญี่ปุ่น

สมัยไทโซกล่าวเป็นยุคแห่งการสร้างวัฒนธรรมเมืองใหญ่「都市の文化」 สังคมญี่ปุ่นได้ไต่ระดับจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เกษตรกรทั้งหลายอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ เพื่อเข้ามาเป็นแรงงานในโรงงาน เกิดปัญหาประชากรล้นเมือง ตามมาด้วยปัญหาทางที่อยู่อาศัย และปัญหาสังคมอีกหลายประการ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นนั้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดจาก 2 ปัจจัยดังนี้

1. การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมตะวันตกตั้งแต่ยุคเมจิ
เพื่อแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นกระตือรือร้นและพร้อมที่จะนำประเทศเข้าสู่โลกใหม่การปรับปรุงโครงสร้างทั้งทางสังคมและทางการเมืองจนได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างแท้จริง วัฒนธรรมนั้นเกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่าของญี่ปุ่นและวัฒนธรรมใหม่ของชาติตะวันตกให้หลอมรวมเข้าด้วยกัน (ปราณี จงสุจริตธรรม หน้า 39) ในการนี้เพื่อพัฒนาให้เท่าเทียมประเทศตะวันตก รัฐบาลได้กำหนดนโยบายหลักไว้ 3 ประการ คือ ร่ำรวยเข้มแข็ง สร้างเสริมอุตสาหกรรม นโยบายนี้ได้รับการดำเนินการและปฏิบัติอย่างตอนเนื่อง เช่น การบัญญัติรัฐธรรมนูญ การแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และผลจากการที่ญี่ปุ่นมีชัยชนะเหนือจีนในสงครามจีน-ญี่ปุ่น และรัสเชียในสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่นทำให้ญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่บทบาทของประเทศมหาอำนาจหนึ่งของโลกตะวันออกทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมภายในประเทศ ระบบทุนนิยมก็เริ่มเติบโตขึ้นจนเป็นที่จับตาในเวทีโลก การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราการเพิ่มรายได้ประชาชาติร้อยละ 6.8 ต่อปีในช่วง ค.ศ. 1916-1920 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างมาก

2. เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่แถบคันโต
ในค.ศ. 1923 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแถบคันโต บริเวณที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดคือ เมืองโยโกฮามะ และโตเกียว เป็นวันเสาร์ อากาศแจ่มใสจนไม่มีใครคิดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้น ผู้คนกำลังเตรียมอาหาร ใช้ฟืนไฟและเตาแก๊ส เมื่อถึงเวลา 11.58 น. เกิดเสียงดังลั่น บ้านเรือนยุบฮวบ ก้อนอิฐก้อนหินปลิวว่อน และเกิดไฟไหม้ซึ่งได้เผาผลาญเมืองโยโกฮามะวอดไปถึง 90% บ้านเรือนพังราบเรียบไปหมด ยิ่งไปกว่านั้นแผ่นดินไหวยังสะเทือนติดต่อกันนานเป็นเวลาสี่ถึงห้าวัน ทำให้ผู้คนไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่กล้าเข้าบ้าน ต้องจับกลุ่มกันอยู่ข้างนอกตามถนนและที่โล่งๆ ความเสียหายนั้นเกินที่ประเมินได้ ผู้คนล้มตายและหายสาบสูญรวมทั้งสิ้น 140,000 คน ทำให้รัฐบาลได้มีการปรับปรุงโครงสร้างตึกอาคารขึ้นมาใหม่ และปรับปรุงผังเมืองขึ้นมาใหม่

ที่อยู่อาศัย

ภายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแถบคันโต มีการสร้างอพาร์ตเมนท์คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย แต่ละหน่วยในอาคารจะมีเนื้อที่เฉลี่ยราว 38 ตารางเมตร มีห้อง 2-3 ห้อง และมีห้องน้ำห้องครัวพร้อม ที่อยู่อาศัยแบบนี้ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยแบบผู้มีวัฒนธรรมในสมัยนั้นต้นแบบของอพาร์ตเมนท์เหล่านี้อยู่ อาโอยามะ ในโตเกียว ซึ่งยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน
ในสมัยโชวะมีการเรียกอพาร์ตเมนท์แบบราคาแพง เรียกว่า アパート ส่วนแบบราคาถูกเรียกว่า アバート

apato.jpg

อพาร์ตเมนท์ในอาโอยามะของเมืองโตเกียวในปัจจุบันความบันเทิง


มีโรงถ่ายภาพยนตร์ซึ่งมีตั้งแต่ ค.ศ. 1897 และเริ่มมีโรงฉายภาพยนตร์ มีการนำเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศ แต่ยังเป็นภาพยนตร์แบบไม่มีเสียง ต้องมีนักพากษ์อยู่ข้างๆ คอยพากษ์เสียงให้ตรงกับที่พูด ในสมัยไทโซความบันเทิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ละครโอเปร่าที่อาสาคุสะ ซึ่งนักแสดงที่ชื่อ 田谷力三ทายะ ริคิโซ และ 石山英三郎นิชิยามะ เอะซะบุโร ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

jp.jpg

田谷力三 ทายะ ริคิโซ นักแสดงโอเปร่าที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น

ต่อมาในปีไทโชวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1925 มีการเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียง ก่อนหน้านี้มีการนำเข้าเครื่องบันทึกเสียงจากต่างประเทศทำให้มีการผลิตและจำหน่ายแผ่นเสียงให้กับบุคคลทั่วไป ช่วยให้ชาวญี่ปุ่นสมัยไทโซสามารถฟังเพลงจากต่างประเทศได้ ในช่วงแรกๆ ของกิจการกระจายเสียงวิทยุ นั้นมีแต่เพียงเครื่องรับวิทยุแบบแร่ทำให้รับฟังได้ไม่ชัด แต่ต่อมาพอขึ้นสมัยโชวะได้รับการพัฒนาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยที่ประชาชนสามารถฟังคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีได้

radio.jpg

เครื่องวิทยุในสมัยไทโช

ในส่วนของกิจกรรมยามว่างนั้น มีการเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้าที่บริเวณนิฮงบาชิชื่อ มิซึโคชิ(三越) ของโตเกียวในปี 1904 (ปีเมจิที่37) ต่อมาก็มีห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นหลายแห่ง เช่น ทาคาชิยะ (高島屋) ชิโรคิยะ(白木屋) ซึ่งกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวชาวญี่ปุ่นทั้งหลาย


dp1.jpg

ห้างสรรพสินค้า ทาคาชิยะ (高島屋)

depart.jpg

ห้างสรรพสินค้า มิซึโคชิ(三越)


dp2.jpg

ห้างสรรพสินค้าชิโรคิยะ(白木屋)

ในขณะเดียวกัน ย่านการค้านาคามิเสะ ที่อาซาคุสะ เป็นแหล่งพักผ่อนของชาวเมืองในยุคนั้นเช่นกัน ผู้คนจะพลุกพล่านเป็นพิเศษตอนปีใหม่ เพราะบริเวณใกล้ๆ มีคาร์ซิโนโฟลลี่ ซึ่งเป็นต้นเค้าโครงของโรงภาพยนตร์และการแสดงโชว์ในปัจจุบัน และบริเวณสระน้ำรูปกีตาร์ที่สวนสาธารณะอาซาคุสะจะมีการแสดงแบบละครสัตว์ เช่น การทรงตัวบนลูกบอลไม่ให้ล้ม

asakusa.jpg

สระน้ำรูปกีตาร์ของสวนสาธารณะที่อาซาคุสะ

asakusa1.jpg

ย่านการค้าบริเวณอาซาคุสะในอดีต

++++++++++++++++++
โปรดติดตามตอนต่อไป ตอนต่อไปจะเป็นอาหารและการแต่งกายแข่ง

***เป็นรายงานที่เคยทำสมัยเรียนบรรณานุกรม

กักเคน(2549). ญี่ปุ่น 360องศา. กรุงเทพฯ: ภาษาและวัฒนธรรม
เพ็ญศรี กาญจโนมัย(2550). สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์ (2528). ญี่ปุ่น 100 ปี: ภาพแห่งความทรงจำ เล่ม 2 . นครสวรรค์: รุ่งเรืองสาสน์
半藤一利(2009).『大正モダンから戦後まで』.東京:世界文化社
笠原一男(2000).『学習漫画日本歴史16大正デモクラシーー大正時代』. 東京:集英社COMMENT

ความคิดเห็นนี้รอการอนุญาต

ความคิดเห็นนี้รอคำอนุญาตจากผู้เขียนเว็บนี้

การยืม

ขออนุญาตยืมเนื้อหาไปใช้ในการอ้างอิงทำเว็บไซต์หน่อยนะคะ ^ ^

ความคิดเห็นนี้รอการอนุญาต

ความคิดเห็นนี้รอคำอนุญาตจากผู้เขียนเว็บนี้

Re: การยืม

> ขออนุญาตยืมเนื้อหาไปใช้ในการอ้างอิงทำเว็บไซต์หน่อยนะคะ ^ ^

ไม่ได้ตอบนานมาก แต่ให้ยืมได้เลยค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ

EDIT COMMENT

ข้อความส่วนตัว

ค้นหา
แบบฟอร์มขอเป็นเพื่อน